بازاریابی داده محور گردشگری

هر مسافر را به یک «گردشگر ویژه» بدل کنید

گردشگران را بر اساس علاقه مندی ها و نیازهایی که در هر بخش و مرحله ای از سفر دارند، راهنمایی و هدایت کنید.

008
Edit

Creative Optimization

In publishing and graphic design, Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without

Creative Optimization

In publishing and graphic design, Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without

Creative Optimization

In publishing and graphic design, Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without

Edit

Creative Optimization

In publishing and graphic design, Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without

Creative Optimization

In publishing and graphic design, Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without

Creative Optimization

In publishing and graphic design, Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without

Edit

Creative Optimization

In publishing and graphic design, Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without

Creative Optimization

In publishing and graphic design, Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without

Creative Optimization

In publishing and graphic design, Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without

Edit

Creative Optimization

In publishing and graphic design, Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without

Creative Optimization

In publishing and graphic design, Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without

Creative Optimization

In publishing and graphic design, Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without

بگذارید هر گردشگر، سفر اختصاصی خودش را تجربه کند

گردشگران را صرفا در گروه مسافران عادی یا مسافران vip قرار ندهید، خواست ها و علاقه‌مندی‌های هر مساقر را کشف کنید تا بنوانید یک بسته پیشنهادی کاملا شخصی بر اساس رفتار و رویدادهای واقعی سفرش به او ارائه دهید. طوری که در هر لحظه از سفر تاثیر پیشنهادهای شما را حس کند.

  • بخش‌بندی درست
  • شخصی‌سازی
  • پیام درست

سفری را رقم بزنید که به تجربه کردنش می‌ارزد

پیشنهادهایی که بر اساس بخش بندی ارائه می شوند، بهینه‌ترند. همچنین پیشنهادهایی که بر اساس خواست و علاقه‌مندی مشتری مطرح می‌شوند نرخ بازگشت سرمایه و نرخ ارزش طول عمر مشتری را افزایش می‌دهد و فروش از کانالهای مختلف نیر به صورت خودکار عملی می‌شود.

  • بهینه‌سازی بر پایه بخش‌بندی
  • بهینه‌سازی بر پایه علاقه‌مندی و خواست مسافر
  • فروش خودکار از کانال‌های مختلف

راهنمایی ایده‌آل برای گردشگران باشید

اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای مثل تغییر در شرایط آب‌و‌هوا با سفر همراه است. در طول سفر به صورت خودکار و به‌روز این موارد را به اطلاع مسافران برسانید. همچنین بهترین خدمات و فعالیت‌های گردشگری را پیشنهاد دهید؛ از حمل‌ونقل تا رستوران و در نهایت خاطرات خوش را به‌یادشان آورید تا مشتاقانه سفر دیگری را با شما تجربه کنند.

  • اطلاع رسانی لحظه ای
  • پیشنهادهای گردشگری متناسب
  • یادآوری خاطرات و تشویق به سفر مجدد