تحلیل RFM

با RFM از مشتریان وفادار و خطر ریزششان غیب گویی کنید

از تحلیل RFM برای بخش بندی هوشمندانه مشتریان و ایجاد تعاملی خودکار با آنان بهره ببرید.

ارزش مشتریان به حضورشان است؛ نه فقط میزان خرید

به فعالیت مشتریان بر مبنای تازگی خرید، تکرار خریدها و ارزش مالی هر مرتبه خرید از 1 تا 5 امتیاز دهید. سپس مشتریان را بر اساس این امتیازها رده بندی و بخشبندی کنید. با این شیوه درک عمیق‌تری از فعالیت‌ها و ارزش مشتری پیدا می‌کنید.

 • تازگی: Recency
 • تکرار: Frequency
 • میزان ارزش مالی: Monetary

استراتژی ارتباطاتتان را بر اساس RFM طراحی کنید

حضور پروفایل مشتریان در بخش مشتریان وفادار، بخش مشتریان در معرض خطر ریزش و سایر بخش هایی را که بر اساس rfm ایجاد شده اند، ردیابی کنید و پیام‌هایتان را بر اساس این بخش بندی ها و گذر مشتری از مرحله‌ای به مرحله دیگر شخصی‌سازی کنید.

 • RFM در پروفایل مشتریان
 • بخشبندی لحظه‌ای
 • ردیابی بی درنگ گذر از هر مرحله

بازاریابی را هدفمند کنید و هزینه را بهینه

تقسیم‌بندی مبتنی بر rfm ‌با هدف‌گذاری مجدد به کاهش هزینه بازاریابی بسیار کمک می‌کند. بر اساس rfm می‌توانید فقط مشتریانی را که ارزش بیشتری برای شما خلق می‌کنند، مجددا هدف قرار دهید، تخفیف‌ها را بهینه و از ریزش مشتریان جلوگیری کنید.

 • بازهدفگیری مشتریان وفادار
 • بهینه سازی تخفیف
 • کاهش ریزش مشتری

رد تعامل مشتری با برندتان را بزنید

با RFM می توانید تعامل هر مشتری با برندتان را بررسی و تحلیل کنید. در محاسبات به هر فعالیتی که برایتان اهمیت دارد، وزن دهید، اقدامات را پویا و متناسب با کسب و کار خودتان بسنجید و پروفایل یکتای هر مشتری را با اطلاعاتی مهم کامل کنید.

 • وزن دهی فعالیت
 • پویایی و تناسب با کسب‌و‌کار
 • غنی سازی پروفایل یکتای مشتری