بخش‎‌‌‌‌‌ بندی مشتریان

هوشمندانه هدفگیری کنید؛ هر مخاطب یک مشتری!

با هوش مصنوعی خواست و علایق مشتریان را بشناسید، در گروه هایی مناسب جایشان دهید و هدفگیری هوشمندانه ای داشته باشید

محصول

مشتریان را در گروهی قرار دهید که واقعا به آن تعلق دارند

 با امکان بخش‌بندی می‌توانید مشتریان را بر اساس رفتار و ترجیحاتشان، برای مثال آخرین محصولی که بازدید کرده‌اند و همینطور بر اساس اطلاعات جمعیت‌شناختی تقسیم کنید و هدفگذاری دقیقی داشته باشید.

  •  بخش‌بندی رفتاری
  •  بخش‌بندی جمعیت‌شناختی

مشتریان را آینده‌نگرانه بخش‌بندی کنید؛ بر اساس حرکت بعدیشان

خروجی‌های هوش‌مصنوعی می‌توانند به عنوان یک ویژگی به پروفایل یکتای مشتریان شما پیوست شوند تا بر پایه این ویژگی‌ها و بخش‌بندی مبتنی بر آینده مشتریان را بر اساس رفتار احتمالی‌شان تقسیم بندی کنید.

  • اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی
  • تاریخچه تغییرات
  • ویژگی‌های پیش‌بینی‌کننده

بدون محدودیت بخش‌بندی کنید؛ با به روزسانی خودکار

با بخش‌بندی پویا و نامحدود می‌توانید عبور بدون درنگ هر پروفایل مشتری از یک دسته به دسته دیگر را ردیابی کنید.