شخصی سازی بازاریابی

با یکایک مشتریان ارتباطی یک به یک برقرار کنید

هر مشتری را با ارتباط و اتصالی مخصوص به خودش خوشحال کنید؛ مثل قطعات پازل.

01-Section1-2

از آنچه مشتری دوست دارد با او سخن بگویید!

با هوش مصنوعی مشتری را بشناسید؛ بهتر و بیشتر از دوستانش! با تجزیه و تحلیل داده‌های رفتاری و همچنین علاقه‌مندی‌های مشتری می‌توانید بفهمید در هر لحظه در ذهنش چه می‌گذرد و چه می‌خواهد و او را در ارتباط با برندتان نگه‌دارید.

  • تحلیل پیش بینانه
  • تحلیل رفتاری
  • علاقه‌مندی مشتریان

پیام را از مسیری بفرستید که به مقصود برسید

هرکدام از مشتریان شما چه ترجیحاتی دارند؟ ایمیلشان را زودتر چک می کنند یا پیامک؟ پیشنهادهایتان را از کانالی که مشتری شما دوست دارد و بیشتر استفاده می‌کند برایش بفرستید؛ پیشنهادهایی همگام با جدیدترین رفتار او.

  • پیام درست
  • زمان درست
  • کانال درست