بازاریابی پیامکی

مشتریان آفلاین را به دست فراموشی نسپارید

پیامک هنوز بهترین راه تعامل با گروهی از مشتریان است.

هر پیام را ویژه «مشتری» بنویسید؛ نه «مشتریان»

اطلاعات فردی، رفتارها، ویژگی ها، ترجیحات مشتری را در متن پیامی که برایش می‌نویسید لحاظ و با توجه به آخرین ایونت پیام ها را شخصی سازی کنید و مهمتر اینکه با بهره بردن از سفرساز مشتری یا تریگر مسیجینگ پیام را در درست ترین زمان بفرستید.

  • ویژگی و علاقه مندی شخصی
  • بررسی رفتار
  • زمان درست

کمپین‌تان را بیازمایید تا پول بیشتری در جیبتان بماند

نتایج بازاریابی پیامکی را بررسی و با کانال‌های دیگر مقایسه کنید تا سرمایه‌گذاری روی منابع و تلاش‌هایتان هوشمندانه‌تر و اثر بخش‌تر شود، کمپین‌هایتان را قبل از اجرا تست کنید و با شخصی سازی و هدفگیری مناسب، با ارسال پیام کمتر بازگشت مشتری بیشتری را تجربه کنید.

  • اثربخشی بیشتر
  • پیشگیری از اشتباه
  • ذخیره منابع مالی

حال و احوال اهدافتان را دریابید

تحویل پذیری پیام و میزان درگیری مخاطب با پیامک ها را بررسی و و نتایج و اثربخشی کمپین در رسیدن به اهداف را در هر مرحله با دقت پیگیری کنید و بسنجید. سپس با استفاده از طرح سفر مشتری مبتنی بر قیف بازاریابی به بینش کامل و جامعی از اهدافتان برسید.

  • ردیابی اقدامات
  • سنجش کمپین
  • بینش عمیق