مدیریت سفر مشتری

به چرخه عمر مشتری حیاتی دوباره ببخشید

با نمای شماتیک و تصویری سفر مشتری دید بهتری از جریان حرکت او داشته باشید، گذرش از هر مرحله را رصد و نرخ تبدیل را بررسی و بهینه کنید.

سفر خرید مشتری محور بیافرینید؛ کارآ و متناسب

با طراحی سفر مشتری تجربه‌ای جذاب در سراسر چرخه عمرش برای او ایجاد کنید. مشتریانی را که در بخش بندی های یکسانی از مراحل سفر مشتری هستند؛ مورد هدف قرار دهید؛ از اولین بازدیدشان از سایت تا هنگام خرید و حتی پس از آن و بازگشت چندباره شان. همینطور با هر مشتری متناسب با بستر و زمینه ای که در آن قرار دارد تعامل کنید. مراحل سفر مشتری را به راحتی تجسم کنید و در هر مرحله از سفر از طریق نقطه تماسی متفاوت با او ارتباط برقرار کنید تا علاوه بر تجربه منحصر به فرد به مقصد و رفتار خرید نزدیک شود.

  • هدف قرار دادن بخشی از مشتریان
  • سفر مشتری تصویری
  • سفرهای رفتاری تریگر

مشتریان بالقوه را به مشتریان بالفعل تبدیل کنید

مشتریان شما انتظارات متفاوتی دارند اما می توانید سلیقه آنها را با آزمون های بی خطا بشناسید و در مسیر خرید اختصاصی خودشان قرار دهید. با انجام آزمون های مثل تست A/B می توانید بعد از پایان سفر مشتری، کل نقشه سفرتان را بهینه کنید، گزارش هایی مبتنی بر قیف فروش دریافت کنید تا بتوانید بر عبور مشتریان از مراحل مختلف قیف فروش و ریزش مشتریان یا تبدیل شدن آنان به مشتری وفادار نظارت کنید و چندمسیر موازی طراحی کنید تا بهترین مسیر مشخص شود.

  • تست A/B
  • گزارشات مبتنی بر قیف
  • ایجاد مسیرهای متعدد

از بهترین و کارآمدترین الگوهای سفر مشتری استفاده کنید

بگذارید تیمتان نفسی تازه کند تا بتواند روی اهداف استراتژیکش متمرکز شود. به کتابخانه ای از الگوهایی نقشه سفر مشتری متصل شوید که جوابشان را پیشتر پس داده اند و از موارد پیش ساخته ای استفاده کنید که به راحتی پیاده سازی می شوند. در این کتابخانه الگوهایی را پیدا میکنید که برندهای پیش رو آن ها را طراحی کرده اند و برای حوزه خاصی از صنایع و کسب و کارها بهینه شده اند. الگوهایی ساده و کارآ که سبب می شوند بتوانید در زمان صرفه جویی کنید.

  • کتابخانه ای از الگوهای معتبر نقشه های سفر
  • نقشه هایی از برندهای پیشرو
  • ساده و کارآ